Cyklotrasa k dolu u Welzow

domovská stránka » Cyklotrasa k dolu u Welzow

Cyklotrasa k dolu u Welzow

Přestože je oblast Lužických jezer už z velké části rekultivovaná, u obce Welzow se nachází stále ještě aktivní povrchový důl, ke kterému stojí za to se zajet podívat. Okruh je dlouhý zhruba 45 km, ale jelikož vede převážně rovinatým terénem, není nijak náročný.

Délka trasy: 45 km

Popis trasy: Trasa začíná u kempu v Geierswalde, kde můžeme zaparkovat na velkém parkovišti. Odtud se vydáme směrem k hlavní silnici, ale ještě před ní zahneme na první odbočce doleva, do lesíka. Asfaltová cesta nás vede loukami a lesem a po necelých 3 km přijedeme na vyhlídku u jezera Partwitzer. Odtud trasa pokračuje doprava, podél úzké zátoky jezera Partwitzer. Na jejím konci se stáčí prudce doleva a vede nás nahoru, směrem k hlavní silnici. Podél ní přejedeme po mostě nad kanálem a pokračujeme kousek rovně. Na první odbočce se dáme doleva a mírným točitým sjezdem podjedeme most, po kterém jsme před chvílí přejeli. Vystoupáme opět na úroveň silnice a pak už jedeme v podstatě jen rovně. Dostáváme se totiž na trasu bývalé železnice, ze které byla vybudována cyklo / in-line stezka.

Zhruba po 2 km přijedeme k vesničce Klein Partwitz a pokračujeme stále rovně. Trasa se zde začne stáčet mírně doprava, kopíruje jezero Blunoer See. U prvních domů vesničky Bluno je dřevěné odpočívadlo. Zde se můžeme zastavit a posilnit se na další část výletu. Za odpočívadlem se dáme doleva, pojedeme rovně mezi domy až k hlavní silnici, po které se dáme doleva, a hned na první odbočce z ní odbočíme doprava. Pokračujeme mezi poli až v k vesničce Proschim. Tou projedeme směrem na Welzow. Městečkem projíždíme stále rovně, kolem koupaliště a na prvním kruhovém objezdu pokračujeme stále rovně. Po pravé straně uvidíme zajímavou budovu, ve které sídlí informační centrum. Na dalším kruhovém objezdu se dáme doprava a pokračujeme až na okraj městečka. Zde přejedeme silnici a po značené cestě dojedeme lesem až k vyhlídce na důl Tagebau Welzow.

Zde můžeme vidět, jak před poměrně nedávnou dobou vypadala celá oblast současných Lužických jezer. V akci zde také můžeme sledovat obří důlní stroje. Od vyhlídkového místa jedeme kousek doprava podél dolu. Poté odbočíme vpravo a lesem se vrátíme zpět na okraj městečka Welzow. Zpět se můžeme vrátit buď stejnou cestou, jakou jsme přijeli, anebo můžeme na druhém kruhovém objezdu odbočit doprava, směrem na vesnici Lieske.

U Lieske se dostaneme na břeh jezera Sedlitzer See. Na rozcestí za vesnicí se můžeme dát doprava a udělat si cca 500m zajížďku ke stánku s občerstvením. Jinak ale pokračujeme rovně po břehu jezera. Po zhruba 3 km přijedeme k Rosendorfer Canal, který spojuje jezera Sedlitzer See a Partwitzer See. Po dalších cca 3 km dojedeme na rozcestí, kde odbočíme vlevo. Po břehu jezera Partwitzer See dojedeme k Barbara Canal a od něj se loukami a lesem asi po 3 km vrátíme zpět do výchozího bodu, tedy do kempu v Geierswalde.

Výlet si můžete u města Welzov prodloužit o pár kilometrů a dojet až k zajímavé vyhlídce.

 
Cyklotrasa k dolu u Welzow