Jak trénovat brzdění na inline bruslích?

domovská stránka » Jak trénovat brzdění na inline bruslích?

Jak trénovat brzdění na inline bruslích?

V jednom z našich článků jste se mohli dočíst, jaké jsou způsoby brzdění na in-line bruslích. Jenže - teorie je jedna věc a praxe druhá. Proto se v tomto článku zaměříme na to, jak brzdění na in-line bruslích natrénovat…

Brždění patní brzdou
Brždění patou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak na in-line bruslích zastavit. Má řadu výhod – například to, že jej lze na rozdíl o některých dalších způsobů brždění použít v podstatě kdekoliv, například na úzké trase či na hrubším povrchu. Navíc se při tomto způsobu brždění opotřebovává pouze brzda a ne kolečka, jejichž výměna za nové je poměrně nákladnou záležitostí.

Brzdy se standardně montují na pravou brusli, ale pokud máte dominantní levou nohu, měli byste si brzdu přemontovat na levou brusli. Na většině in-line bruslí je tato změna možná.

Nácvik brždění patní brzdou

 • Najděte si rovný a hladký úsek (ideálně bez lidí).
 • Mírně se rozjeďte.
 • Jeďte sounož, brusle držte asi 15 až 20 cm od sebe.
 • Kolena lehce pokrčte, a váhu přeneste na levou nohu.
 • Ruce můžete natáhnout před sebe a nebo je položte na levé koleno.
 • Vysuňte pravou brusli dopředu tak, aby brzda byla přibližně na stejné úrovni jako přední kolečko druhé brusle.
 • Pomalu zvedněte špičku brusle s brzdou tak, aby se brzda začala dotýkat země.
 • Stále držte váhu na levé noze.
 • Pokud chcete zvýšit intenzitu brždění, zatlačte ještě více do kolen a brzdu přitlačte silněji k zemi.

POZOR: Častou chybou začátečníků je, že stojí na propnutých nohách ve vzpřímené poloze. V této poloze toho moc neubrzdíte :).

Zastavení na trávě
Zastavení v trávě je možno využít jako nouzové řešení, nelze na něj však spoléhat, protože ne vždy je podél in-line trasy tráva… :) Jestliže se na in-line bruslích dostanete do problému a tráva je zrovna „po ruce“, prostě a jednoduše do brusle nasměrujte. Musíte ale počítat s tím, že při vjetí na nerovný povrch dojde k velké ztrátě rychlosti a tím pádem i ke ztrátě rovnováhy. Proto máte dvě možnosti:

 • Po vjetí do trávy se rozběhnete, abyste vyrovnali ztrátu rychlosti bruslí.
 • Než vjedete na trávník, předsuňte jednu brusli vpřed a hodně se skrčte v kolenou a v kyčlích, čímž výrazně snížíte své těžiště.

Brždění otočkou (spin stop)
Brždění otočkou vypadá hodně efektně, ale rozhodně ho nedoporučujeme zkoušet při velkých rychlostech!

Nácvik brždění otočkou

 • Jednu nohu předsuňte dopředu a přeneste na ni váhu.
 • Zvedněte zadní kolečka zadní brusle (přední je stále na zemi).
 • Natáčejte zadní brusli do pravého úhlu směrem k přední brusli a současně ji pomalu pokládejte na zem.
 • Váhu stále držte na vnitřní straně přední brusle.
 • Ve stejném směru jako přední brusli otáčejte také hlavu a horní část trupu, nakloňte se do oblouku.

POZOR: Častou chybou je nedostatečné snížení nebo nedostatečný náklon do oblouku.

Brždění téčkem (T-Stop)
Brzdění téčkem vyžaduje stabilitu a schopnost jízdy na jedné brusli. Tím byste tedy měli začít. Teprve poté zkoušete „téčko“

 • Mírně se rozjeďte a zkuste na chvíli zvednout jednu nohu a kousek po ní jet.
 • Když máte zvládnutou jízdu na jedné noze, zkuste zvednutou nohu lehce položit dozadu, kolmo ke směru jízdy.
 • Výrazně snižte svůj postoj, váhu udržujte na stojné noze.
 • Brzdící nohu zpočátku jen lehce pokládejte na zem.
 • Když zvládnete lehké přibrzdění, přidávejte na vlečenou nohu více váhy, čímž bude brzdění efektivnější.

POZOR: Častou chybou je přílišné přenesení váhy na brzdící nohu.

Všechny způsoby brždění trénujte nejprve v malé rychlosti a na rovině.